Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Udbytte for kommuner

Din kommune kan være med til at udvikle fremtidens velfærdsløsninger.

Har din kommune et konkret behov for en ydelse eller et produkt - eller har I idéer, som I har brug for at teste og realisere, så kan I få hjælp fra private virksomheder.

Samarbejdet giver kommunen mulighed for at:

  • Tilpasse og udvikle nye produkter og services, som tager udgangspunkt i brugernes behov

  • Effektivitet og nytænkning i den offentlige service

  • Forbedre borgernes oplevede kvalitet af velfærdsydelsen

  • Professionalisere samarbejdet med private virksomheder

 

Vi finder den rette virksomhed til jeres udfordring

OPALLs målsætning er at få kommunerne i Hovedstadsregionen til at samarbejde med private virksomheder om nye, innovative løsninger til borgerne.

Med OPALL får I hjælp til at blive matchet med en relevant virksomhed, der enten kan være med til at produktudvikle jeres egne idéer eller allerede har en løsning, som I kan teste hos brugerne.

I bliver guidet gennem hele processen, som bliver skræddersyet til jeres behov og ressourcer. Vi sikrer, at både kommune og virksomhed får et faciliteret samarbejde med fremdrift i forløbet.

 

Hvad kræver det af tid og ressourcer?

Det er gratis at være med i et OPALL-forløb, som typisk varer mellem 3 – 6 måneder.

Samarbejdet tager udgangspunkt i både kommunens og virksomhedens aktuelle behov for viden og nye løsninger. Projekterne vil derfor variere i antallet af partnere, længde, intensitet, ressourceforbrug, osv.

Vores erfaringer viser, at offentlige-private alliancer har de bedste betingelser for succes, når begge parter er villige til at investere tid i udviklingsprocessen, er åbne overfor dialog med brugerne og er villige til at tilpasse ud fra den nye viden, som fx opstår gennem udviklingen og test af prototyper.

 

Skræddersyet forløb

Vi tilrettelægger samarbejdsforløbet, så du som deltager får størst mulig værdi ud af det. Det betyder, at forløbets aktiviteter, varighed, projektgruppens sammensætning, projektstyring, mv. varierer fra forløb til forløb.

Fælles for alle forløb er, at vi som uvildig partner sikrer et godt match og udarbejder en udførlig projektplan og samarbejdsaftale.

Projektplanen tilgodeser begge parter og sikrer, at rammerne er i orden. Den skriftlige samarbejdsaftale giver tryghed i forløbet, den beskriver projektets aktiviteter, parternes leverancer, roller og ansvar, ejerskab til projektets resultater, tavshedspligt mv.