Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Team

Navn: Ann Rasmussen
Titel: Projektleder på Professionshøjskolen Metropol
Telefon: 72489306
E-mail: annr@phmetropol.dk

Som projektleder i OPALL har jeg særlig erfaring med at lede samarbejde og innovation på tværs af faggrænser og brancher. Jeg er ansvarlig for at tilrettelægge OPALL innovations- og afprøvningsforløb med deltagelse af eksperter og studerende fra Professionshøjskolen Metropol. Derudover matcher jeg OPALL deltagernes behov for kompetenceudvikling med Metropols eksperter indenfor offentlig-privat samarbejde og velfærdsinnovation.

Jeg er uddannet geograf og har været projektleder i både offentlige og private virksomheder. Senest har jeg ledet et offentlig-privat innovationsprojekt, hvor virksomheder udviklede og afprøvede velfærdsløsninger til plejehjem. Derudover har jeg mange års erfaringer med forretningsudvikling og innovation i private virksomheder.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om OPI-projekter og hvordan Metropols forskere kan hjælpe dig med at udvikle dit produkt eller din service.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Christian Graversen
Titel: Chefkonsulent i DI ITEK
Telefon: 21288419
E-mail: cgra@di.dk

Som sparringspartner i OPALL bidrager jeg med at vælge emner der har interesse for private virksomheder der ønsker at samarbejde med kommuner.

Jeg er uddannet cand.merc. Management of Technology og har arbejdet med salg, markedsføring og leverance af IT i otte år, inden jeg kom til Dansk Industri i 2009. I Dansk Industris branchefællesskab for IT, Tele, Elektronik og Kommunikationsvirksomheder (DI ITEK) fokuserer jeg på markedet for sundheds- og velfærdsløsninger.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om OPI-projekter og mulighederne for samarbejde mellem kommuner og virksomheder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Gunhild Sander Garsdal
Titel: Projektchef i Væksthus Hovedstadsregionen
Telefon: 29261969
E-mail: gg@vhhr.dk

Som projektchef har jeg ansvaret for en række projekter, hvor virksomheder kan få adgang til at arbejde sammen med offentlige aktører om at udvikle og afprøve produkter til velfærdsområdet. I OPALL har vi særligt fokus på de kommunale velfærdsopgaver.

Jeg er uddannet cand.oecon. og har tidligere arbejdet i flere ministerier, bl.a. med udvikling af erhvervsfremmeinitiativer.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om OPI-projekter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Mads Eriksen
Titel: Konsulent
Telefon: 33368820
E-mail: maer@ftf.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Kristoffer Riis
Titel: Projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen
Telefon: 31684112
E-mail: kri@vhhr.dk

Som projektleder i OPALL har jeg et særligt fokus på at give sparring til virksomhederne på de muligheder, kompetencer og ressourcer, som er vigtige for at skabe kommercielle løsninger i samarbejdet med det offentlige. Jeg ser det som en central opgave, at tage udgangspunkt i de konkrete kompetencer og ønsker i virksomheden og matche dem med behov i kommunerne til fælles gavn for alle parter.

Jeg er uddannet ingeniør i forretningsudvikling og har igennem en årrække arbejdet som konsulent og projektleder med fokus på teknologi- og forretningsudvikling. Jeg er desuden projektleder på projektet TekBoost, som er et tilbud til virksomheder, hvorigennem de kan modtage skræddersyet sparring fra forskere og eksperter på deres teknologiske udfordringer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Lena Brogaard
Titel: Videnskabelig assistent i KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Telefon: 4050 5627
E-mail: lebr@kora.dk

Som sparringspartner og projektansvarlig for KORA har jeg særligt erfaring med og viden om forskning og analyse inden for offentlig-privat samarbejde.

Jeg er uddannet cand.scient.pol. med speciale i offentlig-private partnerskaber (OPP). I KORA leder og deltager jeg i analyse- og evalueringsprojekter med fokus på samspil mellem offentlige og private aktører, herunder innovationspartnerskaber, frit valg og OPP.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om forskning indenfor offentlig-privat innovation og samarbejde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Malene Jæpelt
Titel: Projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen
Telefon: 26547691
E-mail: mj@vhhr.dk

Jeg arbejder som projektleder i OPALL, hvor jeg understøtter arbejdet med at skabe meningsfulde alliancer mellem virksomheder og kommuner. I mit arbejde er jeg særligt optaget af, hvordan man sikrer fremdrift og resultater gennem balancering af styring og kreativitet.

Jeg er uddannet cand.scient.pol og har tidligere været en del af det offentlige-private innovationsprojekt Borgerettede Add Ons til Medicinkortet (Lev Vel) samt arbejdet med salg til kommuner. Jeg har tidligere arbejdet med overførsel af viden mellem internationale universiteter og virksomheder, samt udvikling af uddannelsestilbud til offentlige topledere.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om OPI-projekter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Marie Louise Løvengreen Rasmussen
Titel: Velfærdspolitisk Chef i Dansk Erhverv
Telefon: 33746560
E-mail: mlr@danskerhverv.dk

Som Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv har jeg særlig erfaring med de udfordringer vores medlemmer oplever mødet med det offentlige.

Jeg er uddannet Cand. Scient. Pol og har tidligere arbejdet med en bred vifte af projekter såvel som politiske problemstillinger, når offentlige og private aktører skal samarbejde.

I Dansk Erhverv repræsenterer vi en lang række virksomheder med vidt forskellige interesse i offentlig privat innovation på velfærdsområdet. Det dækker alt fra IT og hjælpemiddelvirksomheder, over designbranchen til udførende aktører som Børnehaver, plejehjem, hjemmehjælpsvirksomheder og virksomheder på det specialiserede socialområde.

Kontakt mig, hvis du har en god idé til samarbejde og mangler en erhvervsorienteret vinkel. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du har et godt projekt, men mangler at finde den rigtige virksomhed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Sara Øllgaard
Titel: Projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen
Telefon: 30108095
E-mail: sol@vhhr.dk

Som projektleder i OPALL er mit fokus at facilitere samarbejdet mellem virksomheder, der har nye løsninger til børne-, social- og ældreområdet, og kommuner der har behov for og mod på at tænke nyt. I samarbejdet indgår bla, at virksomhederne får adgang til brugerne, for at sikre, at behovene indbygges i virksomhedernes løsninger.

Jeg har tidligere været projektleder i Innovation Center Copenhagen, hvor jeg har været medforfatter til bogen ”Kommunal Nytænkning – en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser”, samt arbejdet som proceskonsulent med fokus på at facilitere innovative processer og skabe effektive teams. Jeg er uddannet KaosPilot, coach og MarkedsØkonom, og læser pt. en Master i Innovation og Lederskab.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om OPI-projekter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Stine Kruse
Titel: Projektleder for medico-, sundheds- og velfærdsteknologier på DTU
Telefon: 45257848 / 22816843
E-mail: kruse@adm.dtu.dk

Som projektleder for DTU i OPALL har jeg særlig erfaring med anvendelsen af teknologier i sundheds- og plejesektoren og kan bidrage til at skabe en forskningsmæssig vinkel på projekter ud fra en teknologivinkel ved at matche forskere med relevant viden til specifikke projekter. Desuden har jeg erfaring med forretningsudvikling, kommercialisering og finansiering af nye teknologier og virksomheder.

Jeg har tidligere arbejdet med venturekapital, forretningsudvikling og markedsanalyser i Vækstfonden samt politikudvikling på erhvervs- og iværksætterområdet i ØEM. Jeg arbejder på DTU med forretningsudvikling og med at skabe netværk og formidle den forskning og viden, der udvikles på DTU inden for sundhedsområdet til virksomheder og offentlige organisationer. Desuden er jeg projektleder i flere projekter, herunder bl.a. Medico Innovation.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om hvordan DTUs forskere kan hjælpe dig med at udvikle dit produkt/service.