Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Partnere

Når du deltager i et OPI-forløb sammen med OPALL, får du adgang til et stærkt netværk af partnere, som kan bidrage med relevant viden og væsentlige erfaringer, hvad end din baggrund er indenfor det offentlige eller det private.

 

Væksthus Hovedstadsregionen

Væksthus Hovedstadsregionen faciliterer hovedparten af projekterne i OPALL, og bidrager til tilrettelæggelsen af innovationcamps, kompetenceudvikling, arrangementer, mv. Derudover er Væksthuset ansvarlig for OPALLs kommunikationsaktiviteter.

Hvert år benytter over 1000 virksomheder sig af Væksthusets tilbud om uvildig sparring og forretningsudvikling. Væksthuset har siden 2008 drevet projekterne Innovation Center Copenhagen, Rapid, Rough, Right og Lev Vel med fokus på offentlig-privat samarbejde og innovation indenfor velfærdsområdet, hvilket giver OPALL et stærkt metodisk grundlag.

Læs mere om Væksthus Hovedstadsregionen

 

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol er ansvarlig for kompetenceudviklingsforløb i OPALL. Derudover bidrager Metropol med forskere til OPI-projekter, innovationscamps, mv. ProfessionshøjskolenMetropol vil bruge erfaringer og viden fra OPALLs aktiviteter i udviklingen af skolens grunduddannelser og øvrige projekter. Det sikrer forankring og kompetenceløft i relevante regi efter projektets afslutning.

Professionshøjskolen Metropol huser hovedparten af professionsrettede uddannelser i Region Hovedstaden og er dermed primær leverandør af medarbejdere, der varetager kommunale velfærdsopgaver, fx sygeplejersker, lærere, ergoterapeuter, socialrådgivere, bachelorer i offentlig administration, mv.

Læs mere om Professionshøjskolen Metropol

 

DTU - Danmarks Tekniske Universitet

DTU sikrer, at OPALL’s projekter er baseret på den nyeste forskningsmæssige viden om velfærdsteknologi. DTU er ansvarlig for inddragelse af forskere i OPI-projekter og innovationscamps. Derudover bidrager DTU til kompetenceudviklingsforløb.

DTU er et af de førende tekniske universiteter og uddanner ingeniører på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. DTU besidder gennem sine forskere specialiseret viden om teknologiske muligheder på velfærdsområdet samt om innovation med brugeren som omdrejningspunkt.

Læs mere om DTU

 

FTF

FTF er hovedorganisation for ca. 80 forskellige fagforbund og repræsenterer mange af de fagprofessionelle, der arbejder i velfærdssamfundets frontlinje.
Medlemsorganisationerne retter sig både mod den offentlige og private sektor, og det dynamiske og innovative samspil mellem offentlig og privat er omdrejningspunktet for FTF’s vækst- og erhvervspolitiske arbejde.

Læs mere om FTF

 

KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

I OPALL laver KORA analyser af offentlig-privat samarbejde og bidrager til at OPALL’s projekter er baseret på den nyeste viden, der har størst potentiale for både kommuner og virksomheder.

KORA er som forskningsinstitution specialiseret i viden om organisering, styring og praksis i kommuner og regioner samt i, hvordan indsatser kan kvalificeres og effektiviseres. KORA er en sammenlægning af det tidligere AKF, KREVI og DSI.

Læs mere om KORA

 

Dansk Erhverv og Dansk Industri

Dansk Erhverv og Dansk Industri sikrer, at OPALL’s aktiviteter har et virksomhedsnært fokus og knytter an til den fortsatte udvikling af markedsmuligheder. Derudover bidrager begge organisationer til rekrutteringen af virksomheder til OPALL.

Dansk Erhverv og Dansk Industri repræsenterer, som erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, mange af de virksomheder, der er med til at løfte kommunale velfærdsopgaver for eksempel inden for hjælpemiddel- og IT-området.

Læs mere om Dansk Erhverv og Dansk Industri

 

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112