Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

OPALL gir' stafetten videre

Den 19. marts satte OPALL offentlig-privat innovation (OPI) på dagsordenen til en afsluttende konference for OPALL-projektet. Vi samlede op på over tre års intensivt arbejde med at bygge bro mellem kommuner og velfærdsteknologiske virksomheder og med at facilitere OPI projekter. På dagen fik deltagerne den nyeste viden om, hvor vi er med OPI, og hvorfor det er vigtigt i dagens Danmark. Som en del af arrangementet lancerede OPALL en større analyse af Living Labs og offentlige testcentre, samt en bog som bygger bro mellem virksomheder og kommuner. Vi overdrog erfaringerne og resultaterne til bl.a. Copenhagen HealthTech Cluster og WelfareTech, som vil være med til at føre stafetten for OPALL videre, og fortsætte med at styrke OPI indsatsen i Danmark.

Alle vores samarbejdspartnere, deltagere i OPALL og andre med interesse i offentlig privat innovation deltog på dagen.

Program:

Kl. 14.00-14.10
Velkomst v. Thomas Larsen, Ordstyrer

Kl. 14.10-14.25
Virker OPI? Og hvor har OPALL bidraget? Ved Frank Rosengreen Lorenzen, manager Deloitte Consulting

Kl. 14.25-14.45
OPALL gir’ stafetten videre ved Gunhild Sander Garsdal. Offentliggørelse af håndbog om Living Labs og håndbog om samarbejde mellem kommuner og virksomheder

Kl. 14.45-14.55
Pause

Kl. 14.55-15.55
Panel debat ”Hvorfor er OPI-dagsordenen vigtig” ved Thomas Hammer (direktør CHC), Christian Graversen (direktør for WelfareTech), Mette Rose Skaksen (branchedirektør i DI), Jakob Scharff (markedschef Dansk Erhverv) Vibeke Normann Andersen (analyse- og forskningschef, KORA), Niels Axel Nielsen (koncerndirektør DTU), Linda Schumann Scheel (Prodekan professionshøjskolen Metropol), Dorthe Solgaard Pedersen (projektchef Københavns Kommune) og Marlene Haugaard (direktør for Væksthus Hovedstadsregionen)

Kl. 15.55-16.00
Tak for i dag ved Gunhild Sander Garsdal.

Kl. 16.00-17.00
Vin & netværk

Location: Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

Konferencier: Thomas Larsen

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112