Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Om OPALL

Offentlige-Private Alliancer (OPALL) er omdrejningspunkt for offentlig-privat innovation og samarbejde i Hovedstadsregionen.

Vi skaber samarbejder mellem kommuner, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, så de sammen kan udvikle nye løsninger og produkter til de kommunale velfærdsområder.

OPALLs målsætning er, at få mere innovation ind i den offentlige opgaveløsning, skabe bedre service til borgerne, styrke danske virksomheders konkurrenceevne og udnytte det erhvervsmæssige potentiale, som ligger i velfærdsinnovation.

OPALL er blevet afsluttet per 31/3 - 2015. Erfaringerne fra OPALL lever dog videre. Under tidligere aktiviteter findes mere information om OPALL-arrangementet "OPALL gir' stafetten videre", og hvordan projektets resultater lever videre.

Vores mission:

- facilitere samarbejdsforløb mellem virksomheder og kommuner om udvikling af nye løsninger til børne-, social-, sundheds- og ældreområdet

- nedbryde barrierer og inddrage forskere og undervisere for at opbygge kompetencer og viden om offentlig-privat innovation

Udviklingssamarbejderne skal skabe følgende effekter:

  • Virksomheder får viden og indsigter til nye løsninger, der skaber vækst
  • Kommuner får effektive velfærdsløsninger, der optimerer den kommunale service
  • Alle involverede får stærke kompetencer i innovation og samarbejde på tværs af sektorer

OPALL vil i projektperioden frem til udgangen af 2014 gennemføre omkring 50 større og mindre samarbejdsforløb.

OPALL er finansieret af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112