Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

OPI modeller


ICPH – mere innovation i de offentlige velfærdsløsninger

Innovation Center Copenhagen (icph) har udviklet en model for, hvordan kommuner i samarbejde med private virksomheder kan nytænke offentlige velfærdsydelser. Modellen bygger på erfaringer fra bruger- og medarbejderdreven velfærdsinnovation og inddeler processen i fem faser. Det er projektets type, der afgør, hvilke faser, der vejer tungere end de andre. Modellen har vist gode resultater og sikrer fremdrift og fælles systematik fra projektidé til skalering af den innovative løsning.

Vi har samlet viden fra vores 7 gennemførte pilotprojekter i bogen ”kommunal nytænkning – en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser”. Her beskriver vi innovationsmodellen trin for trin og giver en række metoder, værktøjer og cases fra icph's pilotprojekter. Bogen henvender sig primært til kommunens projekt-/udviklingskonsulenter.

Du kan downloade bogen her

Til bogen hører en OPI-projektplan, som du kan downloade her

model

LevVel – udgangspunkt i forskning-offentlig-privat innovation

Lev Vel har samlet virksomheder, forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, hospitaler og organisationer om at udvikle innovative løsninger inden for sundhed, forebyggelse, pleje, aktivering og behandling. Vi har gennemført tre større såkaldt FOPI-samarbejdsprojekter med kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner med afsæt i icph’s innovationsmodel.

Vi har samlet vores erfaringer og cases i Lev Vel bogen, der kan downloades her

 

Andre modeller

 

DIN-modellen

DIN-modellen er en guide til designdreven innovation udviklet af Dansk Design Center. Den blev oprindeligt udviklet til at skabe større sandsynlighed for implementering af velfærdsløsninger i det offentlige.

DIN-modellen er et redskab til at udvikle bedre løsninger gennem en designdreven tilgang, og modellen kan bruges af både private og offentlige aktører.

 

Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

KLK har udviklet den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation for at samle og videreformidle erfaringer med at gennemføre konkrete innovationsforløb i praksis.

For den enkelte kommune giver modellen mulighed for, at skabe et fælles udgangspunkt i organisationen for, hvad innovation er - og hvordan man kan arbejde med at skabe det.

 

OPI-modelsamling til virksomheder

OPI-guide til virksomheder skildrer forskellige forretningsmodeller for, hvordan private virksomheder med fordel kan indgå i et samarbejde med offentlige parter.

Guiden er udviklet i regi af Service Platform i samarbejde med Teknologisk Institut, Living Lab Denmark, Aarhus Universitet og CREBS på Aalborg Universitet.

Formålet er, at synliggøre de forskellige OPI-modellers potentiale – set fra virksomhedens synspunkt.

 

OPI-potentiale

Advokatvirksomheden Rønne & Lundgren rådgiver virksomheder og offentlige institutioner inden for bl.a. offentlig-privat innovation.

Rønne & Lundgren har udviklet en model, som kan hjælpe de involverede med at vurdere OPI-potentialet i konkrete projekter:

R&L OPI-model

 

Værktøjer

Find OPI værktøjer