Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Livret 2.0

Livret 2.0 skal udvikle nye koncepter og løsninger, som forbedrer madservicen til ældre.

Projektets udgangspunkt er, at mad anses for et personligt anliggende - Det man spiser, er man. Derfor spiser vi som regel ikke det samme. Det skal kommuner og virksomheder imødekomme.

livret
               2.0

Ambitionen i Livret 2.0 er, at de nye løsninger skal opfylde tre målsætninger:

  • Øget kvalitet for borgerne
  • Bedre (og ikke dyrere) offentlig service for kommunerne
  • Bedre forretningsmuligheder for private virksomheder

Målet er, at borgerne bliver mere tilfredse og oplever en forhøjet livskvalitet, at kommunen leverer en bedre og mere økonomisk rentabel service, og private virksomheder kan udvikle bedre og mere helhedsorienterede produkter, som bidrager til vækst.

Bag Livret 2.0 står Lev Vel, OPALL og Dansk Design Center. Projektet bygger ovenpå to tidligere projekter - 'Det gode køkken' og 'Livret'.

 

Innovationscamp og test

Udfordringerne løses i samarbejdsteams med deltagelse af designere, private madvirksomheder, studerende samt udvalgte kommuner fra hele landet.

I uge 15 (9.-11. april) mødes alle deltagere til en tre-dages innovationscamp hos Dansk Design Center, hvor de sammen skal finde frem til nye løsninger, der kan danne grobund for fremtidens innovative madservice.

Følg med på OPALLs Linked-In gruppe samt på Væksthus Hovedstadsregionens Facebook-profil og Dansk Design Centers Twitter-profil, som bringer daglige opdateringer under innovationscampen.

I april og maj måned testes de forskellige løsninger ude i kommunerne, hvorefter et ekspertpanel bedømmer resultaterne 14. maj.

 

Billeder fra finaledag på Dansk Design Center den 14. maj 2013

livret0017

Her fremlægges den nye elektroniske menu bestilling, som skal gøre bestillingen nemmere og mere fleksibel i Holstebro kommune.

 

Livret0038

Ekspertpanelet repræsenterede en bred samfundsmæssig interesse for innovative løsninger, som kunne forbedre og effektivisere inden for ældreområdet.

 

livret0120

Ekspertpanelet kommenterede de enkelte løsninger og kom med gode råd til det videre forløb.

 

livret0064

Den nye emballage til madservice i Københavns Kommune skal afspejle den relation, som er mellem køkkenet, chaufføren og de ældre borgere. Med billeder, informationer og små historier kan de ældre lære deres køkken bedre at kende.

 

livret0069

KL havde stillet et hold af studerende den udfordring at komme med løsninger til de småtspisende ældre i fremtiden. De studerende gjorde god brug af eksperternes viden.


Film om Livret 2.0
Kontakt for mere info

mette

Mette Lindstrøm
Projektleder
mli@vhhr.dk
30108108

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112

Livret 2.0 film

Se film om Livret 2.0 - Klik her

Livret 2.0 Finaledag

LIVRET 2.0. holdt finaledag den 14. maj på Dansk Design Center.

Her blev der præsenteret løsninger til at forebygge underernæring og ensomhed blandt de ældre, f.eks. en madpose med ældrevenlig mad, hvor den ældre selv kan lave maden, samt et koncept om en kokkeskole for ældre, hvor man sammen laver maden og dermed bevarer de sociale relationer omkring madlavningen.

Den nuværende madservice blev også udviklet med en elektronisk bestillingsseddel, så bestilling af mad kan foregå mere fleksibelt. En række kommuner planlægger at implementere løsningerne allerede efter sommer.

Se indslag i TV Lorry om finaledagen på Dansk Design Center

Evaluering af Livret 2.0

90% af deltagerne mener i høj grad, at succeskriterierne for projektet blev indfriet

90% vil gerne deltage i lignende projekter

90% mener, at designere og designtænkning kan bidrage til at udvikle nye løsninger på velfærdsområdet

78% vurderer at de løsninger der at blevet arbejdet med kan skaleres til f.eks. andre kommuner

84% mener, at løsningen vil gøre en forskel for målgruppen

79% har fået brugbare erfaringer med offentlig-privat samarbejde