Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Livret 2.0

Udviklingsforløb

Livretfoto


Målet med Livret 2.0 har været at udvikle og teste nye løsninger indenfor madservice til ældre, med brug af designmetoder og hurtige innovationsprocesser.

Løsningerne skulle tilgodese borgernes behov, kommunernes udfordringer på madområdet og fremvise et forretningsmæssigt potentiale for virksomhederne.

Deltagerne bestod af designere, madleverandører, kommuner, studerende og forskere, som blev inddelt i fem samarbejdsteams, der fik hver deres udfordring at arbejde med.


Om udviklingsforløbet

Udviklingsforløbet var inddelt i en innovationscamp, testperiode og finaledag:


Innovationscamp på tre dage, hvor de fem teams samarbejdede om at løse fem konkrete udfordringer og skulle udvikle fem løsninger på disse udfordringer. Undervejs blev de foreløbige løsninger bedømt af brugerne selv i form af et ældrepanel.


Testperiode, hvor de fem løsninger blev afprøvet lokalt i kommunerne.


Finaledag, hvor de fem teams inkorporerede input fra testperioden og præsenterede deres løsninger for et ekspertpanel.


Deltagernes udbytte:

  • 78% af deltagerne vurderer, at de løsninger, der blev udarbejdet kan udbredes til flere kommuner
  • En af løsningerne i form af en elektronisk bestillingsapplikation, er efterfølgende blevet indført i tre forskellige kommuner


Nøgleord: #ældre #madservice #sundhed

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112

Temaside om Livret 2.0

Tjek temaside her

Se mere om forløbet