Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Kriterier for deltagelse

Der er en række kriterier for at deltage i OPALLs projektforløb. OPALLs tilbud er relevant for din virksomhed, hvis I kan svare ja til:

  • I er en virksomhed med produkter, der kan anvendes på de kommunale velfærdsområder, børn og unge, ældre, handicappede, sundhedsområdet eller socialområdet

  • I er en virksomhed med skalerbare produkter, der kan skabe værdi på det offentlige marked

  • I er en virksomhed med produkter, der primært skal udvikles (men ikke sælges lige nu)

  • I er en virksomhed med vækstvilje og potentiale


Med udvikling mener vi enten udvikling af jeres produkter og/eller jeres forretning, fx udvikling af nye produkter, test af eksisterende produkter på nye målgrupper, mv.

 

Hvad kræver det af tid og ressourcer?

Det er gratis at være med i et OPALL-forløb, som typisk varer mellem 3 – 6 måneder.

Samarbejdet tager udgangspunkt i både kommunens og virksomhedens aktuelle behov for viden og nye løsninger. Projekterne vil derfor variere i antallet af partnere, længde, intensitet, ressourceforbrug, osv.

Vores erfaringer viser, at offentlig-privat samarbejde har de bedste betingelser for succes, når begge parter er villige til at investere tid i udviklingsprocessen, er åbne overfor dialog med brugerne og er villige til at tilpasse ud fra den nye viden, som fx opstår gennem udvikling og test af prototyper.

 

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112