Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

DoseSystem

Afprøvningsforløb

dosesysten

”En business-case, der viser at en kommune kan spare penge ved indkøb af DoseCan. Sådan et regnestykke ville vi aldrig selv kunne opstille med samme troværdighed. Så det er helt klart noget, der kan hjælpe os i vores salgsarbejde.”

- Jesper K. Thomsen, Ejer, Dosesystem ApS

 

I et afprøvningsforløb hos Gentofte Kommune har virksomheden Dosesystem tilpasset og afprøvet produktet DoseCan, en pilleæske med tilhørende app, som har til formål at sikre en effektiv og overskuelig medicinadministration hos kommunen. DoseCan giver støtte til borgeren, overblik for personaleet og tryghed for de pårørende.

 

Om afprøvningsforløbet

Forløbet var inddelt i to faser:
 

  • I første afprøvningsfase blev løsningen afprøvet af to ældre borgere, hvor fokus var på at teste løsningens funktionalitet. På baggrund af afprøvningen blev løsningen tilpasset for bedre at imødekomme borgernes og medarbejdernes behov

 

  • I anden afprøvningsfase blev løsningen afprøvet af 8 beboere og personale i hhv. plejeboliger og på et plejehjem og der blev udarbejdet en business-case for kommunen i forhold til en eventuel investering i løsningen

 

Gennem forløbet fik Dosesystem tilpasset og afprøvet en tidlig prototype af produktet, mens Gentofte Kommune fik erfaringer med brug af en løsning til medicinadministration inden for Pleje og Sundhed samt skabt grundlag for at udarbejde en business-case.

Der er udarbejdet en rapport, der beskriver forløbet, den udviklede løsning, de potentielle målgrupper samt kommunens business-case.

Find rapporten her

 

Nøgleord: #medicin #ældre #compliance #sundhed

 

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112