Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Ballerup Kommune

Udviklingsforløb

Ballerup casefoto

"Vi er blevet langt skarpere på, at nye produkter skal tilpasses til borgerne, i stedet for at forsøge at tilpasse borgerne til produktet. Målsætningen er jo, at nye løsninger skal gøre borgerne mere selvhjulpne. Her har samarbejdet med OPALL hjulpet os til at stille flere krav til virksomhederne."

- Elsebeth Fjord, specialkonsulent, Ballerup Kommune

 

OPALL samarbejdede i efteråret 2012 med Ballerup Kommune om etableringen af et velfærdsteknologilaboratorium, hvor enheder i kommunens ældre- og handicapsektor åbnede op for private virksomheder, som fik sparring til udvikling af nye produkter og services.

Formålet var at gøre Ballerup Kommune til eksperter i at samarbejde med private leverandører, for på den måde at påvirke udviklingen af fremtidens velfærdsteknologier. Samarbejdet med virksomhederne har spændt fra konceptsparring til afprøvning af prototyper.

 

Om udviklingsforløbet

Forløbet var inddelt i en udviklings- og afprøvningsfase:

• I udviklingsfasen var fokus på at udvikle de virksomhedsrettede ydelser, som kommunen fremover kan tilbyde virksomheder, der ønsker at udvikle nye velfærdsprodukter og services.

• I afprøvningsfasen blev ydelserne testet af virksomheder med konkrete behov for kommunens ekspertise.

 

Kommunen har efterfølgende besluttet at videreføre velfærdsteknologilaboratoriet og øge samarbejdet med private aktører på velfærdsområdet.

 

Nøgleord: #velfærdsteknologilaboratorium #ældre #handicap #udviklingsprojekt #teknologi

 

Kontakt

sara
Sara Øllgaard
sol@vhhr.dk
30108095

Partnere

Ballerup Kommune samt en række private virksomheder

Læs mere om forløbet

Artikel i Dansk Erhvervs medlemsavis