Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Aktiviteter

OPALL afholder løbende workshops, kurser og netværksarrangementer, hvor kommuner, virksomheder og andre med interesse for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi mødes.

Formålet er både at opbygge netværk, diskutere velfærdsinnovation samt løfte kompetencerne blandt OPALLs målgruppe for dermed at skabe bedre grundlag for et øget samarbejde mellem det offentlige og det private.

OPALL bidrager desuden med oplæg og ekspertviden om offentlig-privat innovation til konferencer og relevante events.

2015

OPALL blev afsluttet per 31/3 - 2015 hvorfor der ikke afholdes flere arrangementer fremadrettet. Erfaringerne fra OPALL lever dog videre. Under tidligere aktiviteter findes mere information om OPALL-arrangementet: "OPALL gir' stafetten videre", og hvordan projektets resultater lever videre.

Kontakt

kristoffer

Kristoffer Riis
kri@vhhr.dk
31684112

Tidligere aktiviteter

Se tidligere aktiviteter i OPALL